Học từ những người anh em

Học từ những người anh em

06.08-1200x800.jpg

Các anh em thường thấy tôi trầm lặng, ít nói…mà thiệt ra tôi là vậy đó. Bởi tôi thích lắng nghe hơn!

Lăn lộn bao năm, tôi nhận ra điều gì là thích hợp với mình, thế thôi.

Hồi trước coi Reply 1988, câu nói “Bố cũng là lần đầu làm bố” đáng suy ngẫm thật. Chợt nghĩ: Ai cũng lần đầu làm người đấy thôi. Sinh ra trước hay sau gì cũng cần có trải nghiệm để rút ra bài học cuộc đời.

Tôi cũng đang lần đầu làm người, lần đầu làm bố đây! 

Là ông to ông nhỏ gì cũng phải học thôi. Học từ những trải nghiệm, học từ những người anh em.


Liên hệ với CEO Huỳnh Phước Thiện

* Phone: 0949 288 444
* Email: huynhthienbecaring@gmail.com
* Facebook cá nhân: Huỳnh Thiện