Chuyện tư duy

Chuyện tư duy

13.88-1200x791.jpg

Trong kinh doanh, có người đến 50 tuổi mới bắt gặp cơ hội nhưng có người mới chỉ 20 thì cơ hội đã đến. 

Nguyên nhân có thể là do nền tảng gia đình: người ở vạch đích, người thì chạy đà mãi mới cất cánh nổi.

Nhưng ở góc độ khác: tuổi 20 hay 50 mới bắt kịp cơ hội đều do bản lĩnh bởi cơ hội luôn nằm ở đấy. Chuẩn bị tốt và sẵn sàng thì ai cũng đều có thể!

Cứ thay đổi góc nhìn, sự việc sẽ có những chiều hướng khác nhau. 

Cốt yếu của hành động nằm ở tư duy.

Bởi thay đổi tư duy là thay đổi thế giới.


Liên hệ với CEO Huỳnh Phước Thiện

* Phone: 0949 288 444
* Email: huynhthienbecaring@gmail.com
* Facebook cá nhân: Huỳnh Thiện